Lundø marked, lundø classic motorshow

Arrangementer og kalender

På Lundø Strand Camping er der mange årligt tilbagevendende arrangementer og begivenheder, se bare herunder:

22. Marts 2024

Sæsonstart

Vi åbner pladsen for alle vores dejlige gæster.

24. Marts 2024

Standerhejsning

Kl 10.00 

Vi hejser DK-camp standeren, derefter er der kaffe og rundstykker til de fremmødte i restaurenten.

23. juni 2024

Sankt Hans

Der vil i år være stort fælles sankt hans arangement på Lundø. lige ved siden af campingpladsen. Ø-radet og Lundø forsamlingshus vil stå klar med pølser kolde fadøl og sodavand fra kl 18.00

Bålet tændes kl 20.00

Båltaler 

Efter bålet han der købes kaffe og kage.

14. september 2024

Lundø Classic Motor show

2. lørdag i september er der Lundø classic motorshow, som vi arrangerer i samarbejde med den lokale køreklub, Krumtapperne.

Et stort træf hvor der kommer omkring 600-800 køretøjer med to eller fire hjul.

Alle som har lyst kan være med.

14. september 2024

Fællesspisning

Lundø classic motor show afsluttes med fælles spisning i teltet.

Vi laver mad til alle, som har lyst til at deltage. Man bliver jo aldrig færdig med at snakke biler!!!!!

06. oktober 2024

På gensyn næste år

Vi lukker kl 12,00
Vi vil gerne siger tak til alle vores besøgende for denne sæson.

På glædeligt gensyn i næste sæson.