Lundø

I stenalderen var Lundø en ø i Limfjorden, men efterhånden aflejrede havet materiale, så landet hævede sig og blev landfast. Nordspidsen af Lundø har strandvolde af grus og rullesten og afsluttes af det kilometerlange stenrev Jelse Odde. 

Lundø er en del af et stort EU-fuglebeskyttelsesområde, der omfatter hele Lovns Bredning med tilstødende strandenge. I området yngler forskellige almindelige vandfugle, men også arter som f.eks. klyder. I vinterhalvåret ses store flokke af svaner, ænder og skalleslugere. 

På P-pladsen er der opsat en informations-tavle, der viser hvor man kan gå, bade og opholde sig. Især strandene på Lundøs vestside er børnevenlige, fordi vandet kun meget langsomt bliver dybere.

Øhaven Cafe og Landkøkken

Vi elsker mad - som de fleste nok gør.
Men vores højeste ønske er at give gæsten den bedste oplevelse,
gerne en som spænder 360 graders rundt.
Vi ønsker at skabe rammerne om en god oplevelse og give dig den æstetisk madglæde - som du ikke vidste du manglede.


Maden i kan nyde mad fra vores fusions- og landkøkken, har rødder
i det vi syntes er godt fra hele verdens køkkener af - dog har vi en ekstra stor kærlighed for Italien.
Vi går op i høj kvalitet, lokale råvarer fra smukke Lundø og så
elsker vi at eksperimentere.

Vores Menu følger årstidens udvalg.

Besøg Øhavens hjemmeside

Brug Fjorden

Der er gode muligheder for Kitesurfing, Havørrede fiskeri, sejlads med kano og kajakker.

Du kan leje kanoer i receptionen.

Hvis du har egen jolle med kan du leje plads ved bådbroen.

 

Sweaterbutikken Lundø Grønt

Midt på Lundø i den skønne natur tæt på Limfjorden. Stort udvalg i uldstrik – norsk, Læssø- og Unik, strik fra Kauni. Strømper i uld/bomuld. Keramik/-skåle i gamle mønstre. Flettede kurve, hjemmesko, skindvarer. samt  årstidens grøntsager.

Besøg www.sweaterbutikken.dk

Lundø Krike

Lundø kirke er opført af rå kampesten iblandet munkesten. Kirken er sandsynligvis opført i midten eller anden halvdel af 1300-tallet, altså i højgotikken. Kirken savner detaljer til en nøjere datering. Den bevarede norddør er dog falset og spidsbuet, ligesom et spidsbuet vindue anes i korets nordmur. Tårnet, der er opført af rå kamp- og munkesten, er ligesom våbenhuset bygget i sengotisk tid.
Den lille triumfbue mellem kor og skib er også spidsbuet. Alterbordets forside med tre felter er i renæssancestil, malet o. 1600.
Som alterprydelse ses en kopi af det unikke forgyldte processionskors, der frem til 1874 stod i kirken. Originalen, som opbevares på Nationalmuseet, dateres til midten af 1100-tallet. Krucifiksets forside prydes af en tredimensionel Kristusfigur, der ifølge romansk tradition er fæstet til korset med fire nagler. På gotiske kors fæstes Kristi fødder samlet med en enkelt nagle. Yderst på korsarmene har små billeder af evangelisterne været placeret. På korsets bagside er en meget smuk ærkeenglen Michael som dragedræber indridset.
Altertavlen af den velsignende Kristus er malet af Christian IX?s dronning Louise i 1884. Altertavlen blev skænket efter, at kirken måtte afgive det originale Lundø-kors.
Over det glatte granitdøbefont hænger et lille krucifiks, skænket af Chresten Erichsen Lunøe i 1760.
En Madonnafigur i egetræ af meget høj kunstnerisk kvalitet fra slutningen af 1400-tallet hænger i kirken. Figuren har oprindeligt været bemalet. På Nationalmuseet opbevares yderligere fem senmiddelalderlige træfigurer fra kirken, hvoraf den ene sandsynligvis stammer fra samme værksted som Madonnafiguren.
Lundø kirke var i middelalderen annekskirke til Domkirken i Viborg, hvilket måske er forklaring på, at den lille kirke i Lundø har eksempler på middelalderlig kirkekunst af utrolig høj kvalitet.

Prøv også

Der er også mange attraktioner i området blandt andre. Ørslevkloster,  Stårup håndbryg, Dalsgårds antik, Spøttrup Borg, Frilandsmuseet Hjerl Hede, Skive badeland, Viborg domkirke og mange flere.

Der er desuden også ca. 1½ times kørsel til Legoland, Djurs sommerland og Fårup sommerland.

 

Kilde og fotos: www.visitskive.dk